Internetadresse: www.lapavoni.it

Kontakt:
mail: espresso@lapavoni.it

LA PAVONI S.p.a
Espresso Cappuccino machines

Via Privata Gorizia, 7
20098 San Giuliano Milanese
MILANO - ITALY

Tel. +39.02.982171
Fax +39.02.9821787

Siehe Kategorie:La Pavoni Espressomaschinen